Facebook Pixel

GDPR och integritetspolicy

På iXpress AB (www.iXpress.se) värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd där vi till exempel aldrig skulle låna ut eller sälja dina personuppgifter till ett annat företag.

Denna integritetspolicy och information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter bör du som kund ta del av för att förstå vår policy och känna dig trygg med vår behandling av personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

Vad är GDPR och vad är en personuppgift och behandling av personuppgifter?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. Här kan du läsa mer om GDPR

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organistion gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.


Vem är ansvarig för de personuppgifter iXpress AB (www.iXpress.se) samlar in?

iXpress AB, Föreningsgatan 70, 212 14 Malmö med organisationsnummer 559045-7791 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Det är också på denna sida (Kontakta Oss) du kan kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag.

 

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

För att fullgöra köpeavtalet och hantera din beställning när du handlar på iXpress.se samlar vi in följande uppgifter:
Namn
Leveransadress
E-postadress
Mobiltelefonnummer (för avisering av beställning)

IP-nummer där du gör köpet

Följande hantering av personuppgifter kommer sedan att ske av för att fullgöra din beställning:
Leverans inklusive avisering
Orderhistorik
Betalning (beroende på val av betalalternativ kan betalföretaget behöva fler personuppgifter som personnummer vid köp på kredit som fakturabetalning) inklusive adresskontroll och eventuell kreditupplysning
Övrig hantering som har med din beställning att göra som eventuell retur eller reklamation

Laglig grund: fullgörande av köpeavtalet. Avtal, som i detta fall ett köpeavtal, kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera en beställd produkt från iXpress.se.

 

Vi vill gärna kommunicera löpande med våra kunder och vi har därför ett nyhetsbrev med produkttips och produkterbjudanden som utkommer ungefär två gånger per månad och som sänds ut via e-post.

För oss är det viktigt att det endast är de kunder som önskar erhålla nyhetsbrevet som får det och vi tar därför in samtycke från våra kunder för att säkerställa att endast de som önskar får nyhetsbrevet.

De kunder som aktivt väljer att erhålla vårt nyhetsbrev kommer att efter lämnat samtycke att erhålla nyhetsbrevet. Det är lika lätt att upphöra att vara abonnent på vårt nyhetsbrev som att bli prenumerant: i alla nyhetsbrev som vi skickar ut finns en tydlig länk ”Vill du avbryta prenumerationen klicka här.”. Genom att klicka på ”Klicka här” avbryter du din prenumeration och avlägsnar ditt samtycke och du kommer inte få fler nyhetsbrev.

Du kan också när som helst kontakta oss via de kontaktuppgifter som nämns ovan, och då företrädesvis via vår e-postadress kundservice@iXpress.se, så tar vi bort dig som abonnent.

Laglig grund: samtycke. Personuppgifter får behandlas om man har ett frivilligt och tydligt samtycke från den som personuppgifterna avser.

För att kunna hantera ärenden i vår kundtjänst och chatten för att till exempel kunna anordna aktiviteter och tävlingar på iXpress.se hanterar vi också personuppgifter relevanta för respektive ärende, vilket kan vara e-postkorrespondens och uppgifter om ditt köp på iXpress.se eller uppgifter lämnade i samband med ett tävlingsbidrag eller ett event. Och för att vi ska kunna följa upp vad som är överenskommet mellan dig och kundtjänsten i chatten så behöver vi spara epostadressen, namn och ip-adressen.

Laglig grund: berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter sker för att för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att hantera ditt kundtjänstärende eller ditt deltagande i tävlingar eller event.

Utöver detta behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror du är intresserad av.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

iXpress.se sparar personuppgifter till dess att köpet har genomförts, levererats och betalats och för en tid om 36 månader därefter. iXpress.se kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav som bokföringslagen eller för rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process eller om produkten har en garanti som är längre än 36 månader.

 

Marknadsföring och annonsering

Vi kan komma att dela information med annonspartners för att skicka reklammeddelanden till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll. Detta gör vi för att annonserna ska innehålla mer relevanta produkter som kan vara av intresse för dig och för att förstå hur användare interagerar med annonser.

Vänligen se avsnittet Cookie Policy nedan för information om de cookies och annan teknik som vi och tredjeparter använder för att förse dig med mer relevanta annonser och för att läsa mer om vilka val du kan göra.

Profilering för direkt marknadsföring

När du besöker iXpress.se så använder vi oss av din aktivitet där för att förbättra urvalet av produkter som du ser. Vi erbjuder många olika produkter och vi vill gärna hjälpa dig med att visa det som vi tror är mest relevant för dig. Samma princip använder vi oss av när vi marknadsför via andra kanaler som Facebook eller andra s.k. ”banners”.

Du kan ändra dina inställningar via din webbläsare så att du inte får anpassade annonser, du kan läsa mer om detta i vår Cookie Policy. Däremot kommer vi fortfarande annonsera på Facebook och Google så du kommer fortfarande se våra annonser, men den kommer i så fall inte anpassas efter vad vi tror du tycker är mest intressant.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina relevanta (GDPR föreskriver uppgiftsminimering) personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Frakt (till exempel DHL, PosNord mm..).

2) Betallösningar (till exempel Collector Bank, Svea, Klarna, Bambora).

3) Marknadsföring (till exempel Mailchimp, Facebook ads, Google ads, Bing sök, digital marknadsföring, sociala medier, mediebyråer och reklambyråer).

4) IT-tjänster (till exempel vår e-handelsplattform utvecklare, hemsida administratörer, webbadministratörer, webbtvecklingsbyrå, teknisksupport).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, det vill säga för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet.

 

Cookies

Här kan du läsa mer om Cookies på iXpress.se.